Innolabs Seminar - Leogriff presented on IP management and strategy for SMEs

On January 16th Leogriff was invited to Norway Health Tech HQ in Oslo Science Park to conduct an IPR seminar for SMEs that are part of the EU-funded INNOLABS-project. There was a clear need among the participating companies to realize that IP and IP management is a significantly broader field than just applying for patent protection, and that there are ways to plan ahead and document ownership in order to save costs.

The main focus of Leogriff’s presentation was on how interconnected business strategy and IP strategy is, and on ownership, mitigating risk, cutting cost and increasing revenue.

Andreas Dietzel, IP Manager, presented on IP management and everything that companies can do themselves, IP-wise, to save money.

Haakon Thue Lie, Co-Founder and Partner, presented on IP Strategy, IP Asset Management, and the latest research findings on SMEs use of IP.

In addition to companies participating on-site, the seminar was live streamed to INNOLABS companies across the EU.

“Do you really own what you think you own?”

“Do you really own what you think you own?”

Norway Health Tech is healthcare focused industry cluster, gold label certified through the European Cluster Excellence Initiative (ECEI), and a Norwegian Centre of Expertise (NCE). Norway Health Tech has a vision of making Norway the world’s best arena for health innovation. They are a non-for-profit member organization with more than 220 members in their base – representing the full value chain of healthcare. Norway Health Tech address all areas of human health – with an eye for technology.

They provide better healthcare solutions for all, through the dissemination of innovative solutions that answer to unmet medical needs, cross-sector cooperation, and ensure that their members have the best contacts and relationships of relevant stakeholders in the global ecosystem.

https://www.norwayhealthtech.com

INNOLABS project aims to foster collaboration, transfer of knowledge and opportunities among SMEs from different countries and sectors in order to develop, improve and deliver disruptive technologies mainly related to mHealth, personalized healthcare and ageing populations. INNOLABS will select more than 100 innovative project ideas to accelerate and further support monetarily and with innovation services.

The project commenced on 1st of January 2017, has a duration of 2,5 years and is supported by Horizon 2020, the EU Framework Program for Research and Innovation.

https://www.innolabs.io/

Lokaler til leie nære Lysaker - Flytt inn med Leogriff på Fornebu

Vi har flyttet og har adresse Fornebuveien 33, 1366 LYSAKER - og vi har ledig lokaler for fremleie til kostpris, se annonse på kontorplasser.no

IMG_1252.jpg

 

Lokalene er  i 2. etasje i Fornebuveien 33, og er en del av Teleplan-komplekset. De består av to større kontorrom med tre (maks fire) kontorplasser, og en kontorplass i åpent kontorområde adskilt med skillevegg.

Beliggenhet: Kontorene har kun 2 minutters gange til Lilløyveien bussholde¬plass, hvor buss 31 har avgang hvert 6. minutt. Det er også kort vei til kollektivknutepunkter med buss, tog, flytog og taxiholde¬plass. Gangavstand til Lysaker stasjon 10 min.

Fornebuveien 33 kart: © OpenStreetMap-bidragsyterene

Fornebuveien 33 kart: © OpenStreetMap-bidragsyterene

 

Nærområdet: Eiendommen har en sentral beliggenhet på Lysaker i et etablert næringsområde hoved¬sakelig med kontor. Diverse: Lokalene er tilknyttet sykkelparkering, dusj og garderober. Det er en stor hyggelig felles kantine på området.

Priser per mnd eks mva:

• Ett helt kontorrom tilpasset tre (maks fire) kontorplasser: 5000 NOK

• Én kontorplass i kontorlandskap i ett av rommene: 2000 NOK

• Kontorplass i åpent kontorområde: 2000 NOK

• Parkeringsplass i garasjeanlegg: 1000 NOK.  Parkeringsplass utendørs: 750 NOK

Prisene inkluderer felleskostnader, oppvarming og tilgang til møterom. Kontorplassene er møblert med enkel kontormøblering, men kan tilpasses etter avtale.

Bredbånds- og kantineutgifter kommer utenom og må avtales.

Vi tar forbehold om ledige parkeringsplasser, men det skal for tiden være god kapasitet.

Se også annonse her, på kontorplasser.no

Ved spørsmål eller avtale om visning, vennligst kontakt Jeanette Gjestvang, tlf 95985256, epost jg@leogriff.com.

 

 

Oslo Innovation Week - Haakon speaks at Wednesday 2017-09-27: "Get your IP act together! – Insights from the business of IP"

oiw.JPG

"Get your IP act together! – Insights from the business of IP" Felipe Aguilera-Børresen, Innovation Norway will lead presentations and discussions between:

  • Laila Danielsen, Elliptic Labs
  • Robertha Höglund, Elkem
  • Haakon Thue Lie, Leogriff and NTNU - CIP, Center for Intellectual Property
  • Bjørn Lillekjendlie, Norwegian Industrial Property Office (NIPO)

Complete programme and registration is at http://oiw.no/program/get-your-ip-act-together-insights-from-the-business-of-ip

Oslo Blockchain Day - 2017: Andreas W and Haakon in three sessions

obd.JPG

Oslo Blockchain Day is a great event organised by Jon Ramvi and Blockchangers, and with good sponsors such as Kantega. We have followed the development of blockchain, distributed ledger technology and intellectual property based on  open source. One of our examples is the patents of the South-African upstart Custos.  Another case is the exponential growth of applications, and also how Chines actors such as Bubi files patent applications.

projection.JPG

 

Haakon Thue Lie (NO) and Andreas Werner (NO), Partners, Leogriff: Contributed in two talks:

  • «Freedom to operate (FTO) for Blockchain-based technology – How can I avoid infringing other’s copyrights, trademarks and patents?”
  •  “A small blockchain upstart’s patent applications, and how they affect large players like NASDAQ” + “Don’t Panic. Practical advice for coping with the exponential growth in blockchain patent”.

and then Haakon participated in the Panel Discussion:

  •  - Blockchain, Open Innovation, Open Source, Patent Pools – how can we avoid the tragedy of the anti-commons 

Kronikk i DN om patenter på CRISPR og lisensiering av forskningsplatformer

Innlegg i Dagens Næringsliv 10. juni 2016 av Knut Jørgen Egelie (NTNU TTO og ph.d -kandidat) og Haakont Thue Lie,  som er på samme forsknignsgruppe ved NTNU, og samarbeider med CIP.

Dyre laksepatenter

Fremtidens norske laks kan neppe omsettes uten at oppdretterne deler gevinsten med amerikanske patenteiere.

Norske forskere har detaljert kunnskap om laksens genom, men deler av denne kunnskapen kan være avhengig av lisens fra amerikanske interesser for å kunne utnyttes.

DN skriver 19. april om kartlegging av laksens genom og de muligheter det medfører for Norge. Vi har nå sett et område hvor amerikanske interesser kan komme til å få stor kontroll over disse mulighetene.

Genredigering – Crispr/Cas9 – er et nytt verktøy for å endre gener i planter og dyr. Siden verktøyet kan tenkes brukt til å gjøre laks motstandsdyktig mot lakselus og sykdom eller øke veksten, vil det være interesse for at «Crispr-laks» blir tillatt.

Det er i dag over 1250 kjente patentsøknader som omfatter dette verktøyet, og ingen av dem er fra norske aktører. Det er amerikanske universiteter, myndigheter og industri som i hovedsak eier de grunnleggende patentsøknadene. Enkelt sagt vil ikke en norsk Crispr-laks kunne selges uten at oppdrettsnæringen deler gevinsten med amerikanske interesser.

Det vi ser fra USA er at universitetene som eier teknologien, nå overfører kontroll av rettighetene til oppstartsselskaper. Disse blir støttet av tunge investorer med kommersielle interesserer.

Lisenser til norske forskningsmiljøer og oppdrettsindustri som utvikler ny teknologi basert på grunnleggende Crispr-patenter, vil trolig måtte komme fra en av disse eksklusive rettighetshaverne. De beskriver sine ambisjoner som å «bygge allianser», «utvide vår plattform» eller «optimalisere vår pipeline». I realiteten er dette å beholde kontrollen eller å bli direkte engasjert i produktutvikling snarere enn å lisensiere bredt på ikke-eksklusive vilkår.

En historisk sammenligning er den banebrytende teknologiplattformen «rekombinant DNA», også kalt genspleising, som gjør det mulig å sette sammen arvestoff fra ulike organismer. I de 17 årene før patentene gikk ut, ga Stanford-universitetet lisenser til 468 selskaper. Stanford kunne ved å kontrollere teknologien gjennom patenter, gi lisenser på like vilkår til alle som ønsket å bruke den.

Ingen av dagens Crispr-eiere diskuterer offentlig behovet for et bredt, ikke-eksklusivt, kommersielt lisensieringsprogram.

I forskningsgruppen vår studerer NTNU sammen med CIP i Göteborg hvordan immaterielle rettigheter, som patenter, varemerker, opphavsrett og forretningshemmeligheter, kan brukes for bedre å styre kunnskapsutveksling. I boken «Forskning och nytta» går professor Ulf Petrusson fra CIP systematisk gjennom mange års erfaring med utveksling av kunnskap og teknologi mellom kommersielle og offentlige interesser. Metodikken han bygger, bruker vi nå i forskning på mekanismer som patentering av akademiske forskningsplattformer.

Norske forskere og næringsliv risikerer å miste konkurransefortrinn og innovasjonsmuligheter fordi de ikke eier deler av den nye teknologien.

Knut Jørgen Egelie, ph.d.- kandidat ved Institutt for biologi, NTNU og NTNU Technology Transfer as, ogHaakon ThueLie, ph.d.-kandidat ved Institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU og Leogriff

Genredigering

Crispr en ny metode for genredigering. Arvestoffet, DNA kan klippes og limes ved å utnytte et system bakterier bruker til å forsvare seg mot virus. En bakterie infiseres med virus, deretter brukes et enzym kalt Cas9 til å kutte i virusets DNA. Dette kan brukes til å bytte ut spesifikke sekvenser i for eksempel menneskets eller laksens DNA. Forskjellen fra annen genmodifisering er at Crispr imiterer et naturlig mutasjonssystem som gjør at denne typen endringer ikke er så lett sporbare. Metoden er rask og enkel.

 

Haakon speaks at Oslo Blockchain Day, 19 April 2016

Haakon speaks at Oslo Blockchain Day, 19 April 2016

"There will be patents - Intellectual property and the blockchain" is the title of the presentation by Haakon Thue Lie at the Oslo Blockchain Day, reviewing the copyright, trademark and patent situation for blockchain technology.

Blockchain is a new type of databases that is distributed and is used by Bitcoin. The next generation of blockchain technology can be used for other types of transactions.

The financial sector is moving fast to implement new services, and the race for patents has started by Bank of America announcing more than 20 patent applications in the area. 

Interesting open source based projects include:

  •  Ethereum that provides a decentralized virtual machine that can execute peer-to-peer contracts using a crypto asset called Ether
  • Hyperledger that develops an open-standard, decentralised ledger based on blockchain technology coordinated by the Linux Foundation and supported by many large industrial companies, such as IBM.

 

Bra seminar i Stavanger - IPR: Hvordan beskytte og dele kunnskap

6. november i Stavanger -  IPR: Hvordan beskytte og dele kunnskap?

Bra seminar fra om IPR og åpen innovasjon. 6. november hos Næringsforeningen, med Håkon Dahle fra Pexip, Otto Scharff fra Patentstyret, Kyrre Tangen Andersen fra Klude, Krister Mangersnes fra Håmsø og Haakon Thue Lie fra Leogriff.

IPR for Born Globals - Axel Moulin speaks at Patentstyret seminar

To be attractive to international investors and potential trade sales, a Born Global* company must develop an attractive IPR portfolio. In many industrial sectors this is absolutely essential, as "no IPR means no company".

Patentstyret has a seminar on Tuesday 13. October where Axel will talk about "Active IPR Management; for fruitful global collaborations" where he discusses  collaborative R&D and how management of intellectual property is fundamental for the ability to share and jointly develop ideas. 

For  Born Global companies IPR management is much more than keeping track of patents and trademarks - it is about securing ownership to intellectual assets, so that they can be shared and exchanged - and about understanding risk and value connected to the intellectual property.

Registration and more information about the seminar is here: http://patentstyret.no/no/Kurs/Temakurs/IPR-for-Born-Globals/

Axel Moulin

Axel Moulin

Stavanger office moves to Innovation Dock

Our Stavanger office is now at Innovation Dock at Siriskjeret, close to our previous location at Mess & Order and Tou Scene.

To quote Innovation Dock: Innovation Dock is a living, energetic innovation hub for entrepreneurs, innovators and growth companies in Stavanger, Norway. 1300m2 of office, co-working and conference facilities with front row view of the fjords and mountains, located in the most energetic part of Stavanger city center. 

We look forward to working there!

The view from our new offices at Siriskjeret.

The view from our new offices at Siriskjeret.


Nye tjenester utvikles av Innovasjon Norge og Patentstyret

Nye tjenester utvikles av Innovasjon Norge og Patentstyret

Innovasjon Norge og Patentstyret utvikler nye verktøy basert på rapport fra Leogriff og Oxford Research om hvordan det står til hos små og mellomstore norske bedrifter når det kommer til kunnskap og utnyttelse av immaterielle verdier og rettigheter (IPR). 

Ekspertpanel om IPR

Ekspertpanel om IPR

Våre kunder ønsker at vi er med i hele IPR-prosessen fra idé til kommersialisering. Det betyr at vi må tilby mer enn det som gjerne er forbundet med tradisjonelle patentbyråtjenester. Det er da vår «best practice»- erfaring fra næringslivet, blant annet som IPR-ansvarlige i teknologibedrifter, kommer til nytte.  Vi vet at IPR må prioriteres og settes i sammenheng med bedriftens øvrige virksomhet, og at smidige prosesser i forbindelse med for eksempel innlevering og håndtering av patentsøknader er avgjørende for at man skal kunne lykkes.

Report on Intellectual Property and Norwegian SMEs

Report on Intellectual Property and Norwegian SMEs

Innovation Norway and the Norwegian Patent Office has commissioned a study from Oxford Research and Leogriff revealing Norwegian small and medium- sized enterprises ( SME ) knowledge and utilization of intangible assets and property rights ( IPR ) and their challenges and needs. A questionnaire was answered by 3,871 Norwegian businesses with from one to 249 employees. 

Innlegg i DN som viser at Johnsen Oil ikke har patenter

«Patenter, safer og Johnsen Oil»

Dagen Næringsliv 2013-11-05 

DN har en god og avslørende artikkel om Johnsen Oil i Magasinet, lørdag 2. november. På siste side  sier en kjenner av selskapet at han er usikker på hva Johnsen Oil har patent på, og at patentene «ligger i en safe bare noen få har tilgang til».  Mandag 4. november følger dere opp saken, og igjen nevnes patentert teknologi.

Patenter ligger ikke safer. Grunnleggende for patenter er at staten bytter monopol mot at alt om oppfinnelsen offentliggjøres innen 18 måneder fra patentet søkes. Deretter er også alle sakspapirer offentlige. Alle kan sjekke om patent er blitt innvilget eller ikke,og for en søknad vurdere hvor sannsynlig det er at patent innvilges.

Johnsen Oil kan ha safen full av patentsøknader som ikke er offentlige ennå – men noen er, og belyser selskapets teknologi.  Kort fortalt så finner man ved å søke hos Patentstyret og European Patent Office raskt tre patentsøknader fra Ingolf Kristiansen (gründer i selskapet) fra 2005, 2006 og 2011 som ikke blir til patent fordi teknikken var kjent fra før. Disse kan være eid av Johnsen Oil eller andre, men det spiller ingen rolle siden patent ikke ble innvilget.  Så finner man interessant nok en søknad om patent på et oljefilter fra Johnsen Oil, også med Kristiansen som oppfinner, som trolig blir innvilget som patent. Denne er søkt i en rekke land i verden, og patentmyndighetene mener den er ny og oppfinnsom.  I korthet gjelder det et filter hvor det er surret garn i tre lag med et gitt antall vindinger i mønster. Oljefilter med garn er kjent i fra tjuetallet; spørsmålet er om de tre lagene gir et konkurransefortrinn.

Johnsen Oil vil trolig bruke for alt det verd at de får et innvilget patent i mange land. Det er en god patentsøknad skrevet med bruk av et velrenommert dansk patentbyrå.  Poenget er at et innvilget patent godt kan være verdiløst om det er detaljer som er patentert, og andre likeverdige løsninger finnes.

Både investorer og journalister kan ha nytte av å bruke patentdatabasene som er fritt tilgjengelige. Patentstyret har en god tjeneste på nett, med lenker til internasjonale databaser, som Espacenet og Google Patents.  Det kan være nødvendig med eksperthjelp for å forstå rekkevidden av alt man finner, men man ser greit at Johnsen Oils patenter verken er hemmelige eller av stor verdi.

Haakon Thue Lie, IPR-rådgiver, Leogriff