Et patent gir ikke grunn til å anta at man kan utnytte teknologien uhindret, slik advokatene Reimers og Hagen fra Advokatfirmaet Grette påstår i et misvisende innlegg  i TU 8. mars, og også  14. april 2011. Det er nødvendig å forklare det grunnleggende: Et patent gir ikke rett til å utøve teknologien, bare en rett til å nekte andre det.

 Din patenterte teknologi kan være avhengig av andre patenterte teknologier.  En slik avhengighet kommer ikke fram i Patentstyrets eller andre patentmyndigheters behandling av søknaden. De undersøker bare om du kan få patent på det du har søkt om. Det er ikke sikkert at en avhengighet til andre patenter eller rettigheter blir nevnt i søkerapporten eller uttalelsen du får.

 Enda viktigere er at det selvsagt er teknologien som skal på markedet som må være grunnlag for undersøkelser, og ikke det du patentsøkte for flere år siden. Hvis du vil redusere risikoen ved søksmål bør du spesielt i USA undersøke dette nøye ved hjelp av amerikanske patentadvokater, og ikke basere deg på råd fra norske advokater eller patentingeniører. Amerikansk rett kan straffe med tredobbel skadeserstatning om du antok at du kan utnytte teknologien uhindret, fordi du fikk patent på den.

 Det å undersøke om man kan utnytte teknologien uhindret, ofte kalt “Freedom to Operate”, er en viktig og selvstendig undersøkelse som bør gjøres både tidlig i utviklingsløpet av nye produkter og tjenester, og selvsagt igjen før produktlansering. Dette krever god innsikt i patentlovgivning, forretningsmodellen for produktet og ikke minst teknologien det gjelder. Det er viktig å ha slik ekspertise før man gir råd.