Tidsskriftet Magma er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift på nivå 1. Magma er i tillegg Econas medlemstidsskrift, og distribueres til alle organisasjonens medlemmer. Nummer 7/2012 er viet Innovasjon og Haakon Thue Lie har en artikkel der hvor han skriver hvordan immaterielle rettigheter (IP, IPR) som patenter og opphavsrett skifter rolle fra å være beskyttelse av konkurransefortrinn til også å være grunnlag for samarbeid om innovasjon.

Begreper som open innovation, open standards og open source fører til et behov for å forstå open IP platforms, hvor bedrifter systematisk arbeider sammen om utvikling, og hvor rettighetene brukes som nøkkel for å fordele den økonomiske gevinsten. IPR spiller sammen med standardiseringsprosesser: Dette samspillet er en driver for utvikling av ny teknologi og tjenester.

Andre bidragsytere i Magma er Atle Midttun, Nils-Otto Ørjasæter, Vidar Sannerhaugen, Dag Terje Rian, Rune Rinnan, Håkan Håkansson, Malena Ingemansson,Bjørn T. Asheim, Rune Dahl Fitjar, Martin Gjelsvik, Jarle Møen og Marina Rybalka.

Hele nummeret er tilgjengelig her.