«Patenter, safer og Johnsen Oil»

Dagen Næringsliv 2013-11-05 

DN har en god og avslørende artikkel om Johnsen Oil i Magasinet, lørdag 2. november. På siste side  sier en kjenner av selskapet at han er usikker på hva Johnsen Oil har patent på, og at patentene «ligger i en safe bare noen få har tilgang til».  Mandag 4. november følger dere opp saken, og igjen nevnes patentert teknologi.

Patenter ligger ikke safer. Grunnleggende for patenter er at staten bytter monopol mot at alt om oppfinnelsen offentliggjøres innen 18 måneder fra patentet søkes. Deretter er også alle sakspapirer offentlige. Alle kan sjekke om patent er blitt innvilget eller ikke,og for en søknad vurdere hvor sannsynlig det er at patent innvilges.

Johnsen Oil kan ha safen full av patentsøknader som ikke er offentlige ennå – men noen er, og belyser selskapets teknologi.  Kort fortalt så finner man ved å søke hos Patentstyret og European Patent Office raskt tre patentsøknader fra Ingolf Kristiansen (gründer i selskapet) fra 2005, 2006 og 2011 som ikke blir til patent fordi teknikken var kjent fra før. Disse kan være eid av Johnsen Oil eller andre, men det spiller ingen rolle siden patent ikke ble innvilget.  Så finner man interessant nok en søknad om patent på et oljefilter fra Johnsen Oil, også med Kristiansen som oppfinner, som trolig blir innvilget som patent. Denne er søkt i en rekke land i verden, og patentmyndighetene mener den er ny og oppfinnsom.  I korthet gjelder det et filter hvor det er surret garn i tre lag med et gitt antall vindinger i mønster. Oljefilter med garn er kjent i fra tjuetallet; spørsmålet er om de tre lagene gir et konkurransefortrinn.

Johnsen Oil vil trolig bruke for alt det verd at de får et innvilget patent i mange land. Det er en god patentsøknad skrevet med bruk av et velrenommert dansk patentbyrå.  Poenget er at et innvilget patent godt kan være verdiløst om det er detaljer som er patentert, og andre likeverdige løsninger finnes.

Både investorer og journalister kan ha nytte av å bruke patentdatabasene som er fritt tilgjengelige. Patentstyret har en god tjeneste på nett, med lenker til internasjonale databaser, som Espacenet og Google Patents.  Det kan være nødvendig med eksperthjelp for å forstå rekkevidden av alt man finner, men man ser greit at Johnsen Oils patenter verken er hemmelige eller av stor verdi.

Haakon Thue Lie, IPR-rådgiver, Leogriff