I bilaget "Patent og varemerke" til Finansavisen i dag er Espen Christensen en av deltakerne i ekspertpanelet om IPR og sier om IPR-utfordringer, management og innovasjonsprosessen:

Espen Christensen

Espen Christensen

Strategiske IPR-utfordringer

Vi ser på IPR i forhold til kundens forretningsstrategi. Det innbefatter hvordan vi best kan bruke immaterielle rettigheter som strategisk virkemiddel. I noen tilfeller kan patenter være det riktige verktøyet, mens i andre tilfeller beskyttelse av forretningshemmeligheter eller design. I andre tilfeller igjen, kan Open Source-lisenser være den mest naturlige veien å gå. Ofte er det en kombinasjon av verktøyene som gir det mest optimale resultatet, og vi hjelper til å navigere i IPR-landskapet på bakgrunn av vår kjennskap til den enkelte kundes strategi og bransje.

IPR Management

Våre kunder ønsker at vi er med i hele IPR-prosessen fra idé til kommersialisering. Det betyr at vi må tilby mer enn det som gjerne er forbundet med tradisjonelle patentbyråtjenester. Det er da vår «best practice»- erfaring fra næringslivet, blant annet som IPR-ansvarlige i teknologibedrifter, kommer til nytte.  Vi vet at IPR må prioriteres og settes i sammenheng med bedriftens øvrige virksomhet, og at smidige prosesser i forbindelse med for eksempel innlevering og håndtering av patentsøknader er avgjørende for at man skal kunne lykkes.

IPR-prosessen er en del av innovasjonsprosessen

Det er ingen tvil om at vi gjør best jobb når vi kommer tidlig inn i prosessene og når vi opererer innenfor områder hvor vi besitter fagkunnskap. Da kan vi være «hands-on» i forhold til teknologien, integrere IPR-prosessene inn i selve innovasjonsprosessen, og la de påvirke hverandre positivt. Våre spesialfelt er olje-/energiteknologi, materialteknologi, maskinteknikk og IT/Telekom.