Rapporten fra Leogriff og Oxford Research hvor resultatene fra spørreunderøkelsen er.

Rapporten fra Leogriff og Oxford Research hvor resultatene fra spørreunderøkelsen er.

Innovasjon Norge og Patentstyret utvikler nye verktøy basert på rapport fra Leogriff og Oxford Research om hvordan det står til hos små og mellomstore norske bedrifter når det kommer til kunnskap og utnyttelse av immaterielle verdier og rettigheter (IPR). 

En IPR-pakke som skal gi bedriftene mer informasjon og gjøre dem i stand til å foreta fornuftige valg knyttet til disse temaene utvikles, forteller Felipe Aguilera-Børresen hos Innovasjon Norge til temaavisen "Patent og Varemerke".

- Vi skal ha en servicetelefon, egen webside, en kostnadskalkulator og utarbeide en rekke veiledninger for bedriftene. Der kan de ta en selvtest for å avdekke egne behov og holdninger til materielle verdier, og få noen anbefalinger. Målet er å nå ut til så mange som mulig med disse verktøyene, sier han.