Håkon Dahle fra Pexip forteller om hvordan Pexip bruker åpen kildekode (open source) som del av sin IP-strategi.

Sammen med Næringsforeningen i Stavanger-regionen , Ressursgruppen for Entreprenørskap, arrangerte Leogriff et halvdagsseminar om "IPR: Hvordan beskytte og dele kunnskap?" 6. november.  

 Åpne innovasjonsprosesser kan bidra til at innovasjoner oppnås raskere, blir mer kostnadseffektiv og av bedre kvalitet. Samtidig er det viktig å beskytte dine ideer og løsninger. Lær hvordan din bedrift skal gå frem for å etablere en IPR-portefølje (Intellectual Property Rights) og hvordan man bør gå frem i samarbeids og kommersialiseringsprosesser. 

Møtet ga  bedre innsikt i hvordan gode «open innovation» prosesser fungerer, hvordan man skal håndtere eierskap av egne immaterielle rettigheter og hvordan man bør gå fram for å etablere en IPR-portefølje.

Det var presentasjoner fra:

 

 

 

Seminar i Stavanger -  IPR: Hvordan beskytte og dele kunnskap?

 

Pexips tjenester er forklart over. Håkon Dahle fra Pexip snakket om hvordan de tenker om IPR, som et selskap med rask vekst i hele verden, basert på en programvareplattform.