"Norge kan stå i fare for å miste sine konkurransefortrinn, fordi de ikke eier deler av en ny teknologi, som blant annet kan benyttes i utviklingen av en vaksine mot lakselus, en mer robust laks og en utvikling av nytt og bedre fôr." skriver iLaks i en oppfølgingsartikkel etter kronikken i DN om Cripsr/Cas9 og laksegenomet.

http://ilaks.no/dyre-patenter-kan-skape-utfordringer-for-norges-nye-olje/