Viewing entries in
Haakon Thue Lie

Oslo Innovation Week - Haakon speaks at Wednesday 2017-09-27: "Get your IP act together! – Insights from the business of IP"

oiw.JPG

"Get your IP act together! – Insights from the business of IP" Felipe Aguilera-Børresen, Innovation Norway will lead presentations and discussions between:

  • Laila Danielsen, Elliptic Labs
  • Robertha Höglund, Elkem
  • Haakon Thue Lie, Leogriff and NTNU - CIP, Center for Intellectual Property
  • Bjørn Lillekjendlie, Norwegian Industrial Property Office (NIPO)

Complete programme and registration is at http://oiw.no/program/get-your-ip-act-together-insights-from-the-business-of-ip

Oslo Blockchain Day - 2017: Andreas W and Haakon in three sessions

obd.JPG

Oslo Blockchain Day is a great event organised by Jon Ramvi and Blockchangers, and with good sponsors such as Kantega. We have followed the development of blockchain, distributed ledger technology and intellectual property based on  open source. One of our examples is the patents of the South-African upstart Custos.  Another case is the exponential growth of applications, and also how Chines actors such as Bubi files patent applications.

projection.JPG

 

Haakon Thue Lie (NO) and Andreas Werner (NO), Partners, Leogriff: Contributed in two talks:

  • «Freedom to operate (FTO) for Blockchain-based technology – How can I avoid infringing other’s copyrights, trademarks and patents?”
  •  “A small blockchain upstart’s patent applications, and how they affect large players like NASDAQ” + “Don’t Panic. Practical advice for coping with the exponential growth in blockchain patent”.

and then Haakon participated in the Panel Discussion:

  •  - Blockchain, Open Innovation, Open Source, Patent Pools – how can we avoid the tragedy of the anti-commons 

Kronikk i DN om patenter på CRISPR og lisensiering av forskningsplatformer

Innlegg i Dagens Næringsliv 10. juni 2016 av Knut Jørgen Egelie (NTNU TTO og ph.d -kandidat) og Haakont Thue Lie,  som er på samme forsknignsgruppe ved NTNU, og samarbeider med CIP.

Dyre laksepatenter

Fremtidens norske laks kan neppe omsettes uten at oppdretterne deler gevinsten med amerikanske patenteiere.

Norske forskere har detaljert kunnskap om laksens genom, men deler av denne kunnskapen kan være avhengig av lisens fra amerikanske interesser for å kunne utnyttes.

DN skriver 19. april om kartlegging av laksens genom og de muligheter det medfører for Norge. Vi har nå sett et område hvor amerikanske interesser kan komme til å få stor kontroll over disse mulighetene.

Genredigering – Crispr/Cas9 – er et nytt verktøy for å endre gener i planter og dyr. Siden verktøyet kan tenkes brukt til å gjøre laks motstandsdyktig mot lakselus og sykdom eller øke veksten, vil det være interesse for at «Crispr-laks» blir tillatt.

Det er i dag over 1250 kjente patentsøknader som omfatter dette verktøyet, og ingen av dem er fra norske aktører. Det er amerikanske universiteter, myndigheter og industri som i hovedsak eier de grunnleggende patentsøknadene. Enkelt sagt vil ikke en norsk Crispr-laks kunne selges uten at oppdrettsnæringen deler gevinsten med amerikanske interesser.

Det vi ser fra USA er at universitetene som eier teknologien, nå overfører kontroll av rettighetene til oppstartsselskaper. Disse blir støttet av tunge investorer med kommersielle interesserer.

Lisenser til norske forskningsmiljøer og oppdrettsindustri som utvikler ny teknologi basert på grunnleggende Crispr-patenter, vil trolig måtte komme fra en av disse eksklusive rettighetshaverne. De beskriver sine ambisjoner som å «bygge allianser», «utvide vår plattform» eller «optimalisere vår pipeline». I realiteten er dette å beholde kontrollen eller å bli direkte engasjert i produktutvikling snarere enn å lisensiere bredt på ikke-eksklusive vilkår.

En historisk sammenligning er den banebrytende teknologiplattformen «rekombinant DNA», også kalt genspleising, som gjør det mulig å sette sammen arvestoff fra ulike organismer. I de 17 årene før patentene gikk ut, ga Stanford-universitetet lisenser til 468 selskaper. Stanford kunne ved å kontrollere teknologien gjennom patenter, gi lisenser på like vilkår til alle som ønsket å bruke den.

Ingen av dagens Crispr-eiere diskuterer offentlig behovet for et bredt, ikke-eksklusivt, kommersielt lisensieringsprogram.

I forskningsgruppen vår studerer NTNU sammen med CIP i Göteborg hvordan immaterielle rettigheter, som patenter, varemerker, opphavsrett og forretningshemmeligheter, kan brukes for bedre å styre kunnskapsutveksling. I boken «Forskning och nytta» går professor Ulf Petrusson fra CIP systematisk gjennom mange års erfaring med utveksling av kunnskap og teknologi mellom kommersielle og offentlige interesser. Metodikken han bygger, bruker vi nå i forskning på mekanismer som patentering av akademiske forskningsplattformer.

Norske forskere og næringsliv risikerer å miste konkurransefortrinn og innovasjonsmuligheter fordi de ikke eier deler av den nye teknologien.

Knut Jørgen Egelie, ph.d.- kandidat ved Institutt for biologi, NTNU og NTNU Technology Transfer as, ogHaakon ThueLie, ph.d.-kandidat ved Institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU og Leogriff

Genredigering

Crispr en ny metode for genredigering. Arvestoffet, DNA kan klippes og limes ved å utnytte et system bakterier bruker til å forsvare seg mot virus. En bakterie infiseres med virus, deretter brukes et enzym kalt Cas9 til å kutte i virusets DNA. Dette kan brukes til å bytte ut spesifikke sekvenser i for eksempel menneskets eller laksens DNA. Forskjellen fra annen genmodifisering er at Crispr imiterer et naturlig mutasjonssystem som gjør at denne typen endringer ikke er så lett sporbare. Metoden er rask og enkel.

 

Haakon speaks at Oslo Blockchain Day, 19 April 2016

Haakon speaks at Oslo Blockchain Day, 19 April 2016

"There will be patents - Intellectual property and the blockchain" is the title of the presentation by Haakon Thue Lie at the Oslo Blockchain Day, reviewing the copyright, trademark and patent situation for blockchain technology.

Blockchain is a new type of databases that is distributed and is used by Bitcoin. The next generation of blockchain technology can be used for other types of transactions.

The financial sector is moving fast to implement new services, and the race for patents has started by Bank of America announcing more than 20 patent applications in the area. 

Interesting open source based projects include:

  •  Ethereum that provides a decentralized virtual machine that can execute peer-to-peer contracts using a crypto asset called Ether
  • Hyperledger that develops an open-standard, decentralised ledger based on blockchain technology coordinated by the Linux Foundation and supported by many large industrial companies, such as IBM.

 

Innlegg i DN som viser at Johnsen Oil ikke har patenter

«Patenter, safer og Johnsen Oil»

Dagen Næringsliv 2013-11-05 

DN har en god og avslørende artikkel om Johnsen Oil i Magasinet, lørdag 2. november. På siste side  sier en kjenner av selskapet at han er usikker på hva Johnsen Oil har patent på, og at patentene «ligger i en safe bare noen få har tilgang til».  Mandag 4. november følger dere opp saken, og igjen nevnes patentert teknologi.

Patenter ligger ikke safer. Grunnleggende for patenter er at staten bytter monopol mot at alt om oppfinnelsen offentliggjøres innen 18 måneder fra patentet søkes. Deretter er også alle sakspapirer offentlige. Alle kan sjekke om patent er blitt innvilget eller ikke,og for en søknad vurdere hvor sannsynlig det er at patent innvilges.

Johnsen Oil kan ha safen full av patentsøknader som ikke er offentlige ennå – men noen er, og belyser selskapets teknologi.  Kort fortalt så finner man ved å søke hos Patentstyret og European Patent Office raskt tre patentsøknader fra Ingolf Kristiansen (gründer i selskapet) fra 2005, 2006 og 2011 som ikke blir til patent fordi teknikken var kjent fra før. Disse kan være eid av Johnsen Oil eller andre, men det spiller ingen rolle siden patent ikke ble innvilget.  Så finner man interessant nok en søknad om patent på et oljefilter fra Johnsen Oil, også med Kristiansen som oppfinner, som trolig blir innvilget som patent. Denne er søkt i en rekke land i verden, og patentmyndighetene mener den er ny og oppfinnsom.  I korthet gjelder det et filter hvor det er surret garn i tre lag med et gitt antall vindinger i mønster. Oljefilter med garn er kjent i fra tjuetallet; spørsmålet er om de tre lagene gir et konkurransefortrinn.

Johnsen Oil vil trolig bruke for alt det verd at de får et innvilget patent i mange land. Det er en god patentsøknad skrevet med bruk av et velrenommert dansk patentbyrå.  Poenget er at et innvilget patent godt kan være verdiløst om det er detaljer som er patentert, og andre likeverdige løsninger finnes.

Både investorer og journalister kan ha nytte av å bruke patentdatabasene som er fritt tilgjengelige. Patentstyret har en god tjeneste på nett, med lenker til internasjonale databaser, som Espacenet og Google Patents.  Det kan være nødvendig med eksperthjelp for å forstå rekkevidden av alt man finner, men man ser greit at Johnsen Oils patenter verken er hemmelige eller av stor verdi.

Haakon Thue Lie, IPR-rådgiver, Leogriff