Viewing entries in
Report

Nye tjenester utvikles av Innovasjon Norge og Patentstyret

Nye tjenester utvikles av Innovasjon Norge og Patentstyret

Innovasjon Norge og Patentstyret utvikler nye verktøy basert på rapport fra Leogriff og Oxford Research om hvordan det står til hos små og mellomstore norske bedrifter når det kommer til kunnskap og utnyttelse av immaterielle verdier og rettigheter (IPR). 

Report on Intellectual Property and Norwegian SMEs

Report on Intellectual Property and Norwegian SMEs

Innovation Norway and the Norwegian Patent Office has commissioned a study from Oxford Research and Leogriff revealing Norwegian small and medium- sized enterprises ( SME ) knowledge and utilization of intangible assets and property rights ( IPR ) and their challenges and needs. A questionnaire was answered by 3,871 Norwegian businesses with from one to 249 employees.