Viewing entries tagged
Magma

"Del godene" - artikkel i Magma 7/2012

"Del godene" - artikkel i Magma 7/2012

Tidsskriftet Magma er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift på nivå 1. Magma er i tillegg Econas medlemstidsskrift, og distribueres til alle organisasjonens medlemmer. Nummer 7/2012 er viet Innovasjon og Haakon Thue Lie har en artikkel der