Viewing entries tagged
Oxford Research

Nye tjenester utvikles av Innovasjon Norge og Patentstyret

Nye tjenester utvikles av Innovasjon Norge og Patentstyret

Innovasjon Norge og Patentstyret utvikler nye verktøy basert på rapport fra Leogriff og Oxford Research om hvordan det står til hos små og mellomstore norske bedrifter når det kommer til kunnskap og utnyttelse av immaterielle verdier og rettigheter (IPR).